Spring til indhold

Regler og oprydning

Velkommen til et af Danmarks mest særegne og smukke områder. Kompedal lægger stor vægt på naturbeskyttelse og sætter hele området under brugernes beskyttelse. Vi opfordrer derfor brugerne til at værne om stedet. Nedenfor er givet nogle anvisninger som skal overholdes under ophold på stedet. Overtrædelse kan medføre bortvisning.

Tag hensyn til ny beplantninger, randbevoksninger, skrænter og træernes bark.

Henkast ikke affald (få børnene til at samle op hvis de ”taber” et stykke slikpapir). Affald skal i skraldespanden.

Aflever stedet i samme stand som da du modtog det.

Rygning er ikke tilladt indendørs. Der er opstillet brøndringe til cigaretskodder og tændstikker, som skal tømmes ved afrejse.

Brug af åben ild skal finde sted på bålpladsen, med mindre andet er aftalt med stedets kontaktperson.

Der må ikke spilles høj musik eller laves anden form for støj, der kan genere naturen og skoven omkring stedet.

Alle former for skader opstået under opholdet skal meddeles udlejer.

Graffiti og anden form for hærværk vil blive repareret af håndværkere for lejers regning.

Der betales brugsafgift for alle dagsgæster og overnattende gæster. Dette gælder også personer som overnatter i telt.