Bestyrelse

Bestyrelse

Formand

Rose Henriksen

Indv. vedligehold

Næstformand

Jan Lemming

Teknisk ansvarlig

Kasserer

Mona Døssing

Booking

Medlem

Tom Andersen

Indv. vedligehold

Medlem

Allan V. Pedersen

Udv. vedligehold

Medlem

Jon Nygaard Rahr

Sekretær

Medlem

Uffe Lilholm

Suppleanter

Suppleant

Niels Månsson

suppleant

Marianne Lemming

Opsyn, pedel & rengøring

Suppleant

Dorte Jessen​

Suppleant

Th. Thomsen

Teknisk support IT