Spring til indhold

Bestyrelse

Bestyrelse

Formand

Allan Pedersen

Udvendig vedligehold

Næstformand

Jan Lemming

Teknisk ansvarlig

Kasserer

Mona Døssing

Booking

Medlem

Thomas Burri Thomsen

IT- og netværksansvarlig.

 

Medlem

Tom Andersen

Vedligehold

Medlem

Rose Henriksen

Indv. Vedligehold

Medlem

Uffe Lilholm

Suppleant

Niels Månseon


SUPPLEANT


Steen Langdal

suppleant

Marianne Lemming

Opsyn, pedel & rengøring

Suppleant

Dorte Jessen​

Suppleant

Knud Jørgensen

Nyt fra bestyrelsen

Kompedal Plantage er blevet peget på som et forslag til en mulig kommende naturnationalpark. I den anledning afholder Naturstyrelsen en offentlig naturvandring i området på næste fredag d. 5. november kl. 15 for alle interesserede.

 

Læs mere i nyheden her:

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/naturvandringer/

 

Og om selve arrangementet på Naturstyrelsens facebook-side:

https://www.facebook.com/events/618372766015544

Referat fra Generalforsamling 8/9-21

Referat fra Generalforsamlingen Kompedal Lejren

Onsdag d. 8. september kl. 19.00, 2021

Deltager: Rose, Mona, Niels, Kirsten, Uffe, Tom, Allan, Thomas, Dorte, Torben, Jan og Marianne.

Fraværende:  Knud

Dagsorden: Generalforsamlingen

Først mødes vi til en skøn tur ud i den nordlige del af Kompedal plantage ved guide Hans Nedergård. Da vi kom hjem, havde Mona gjort klar til grill og hvad der tilhører.

 1. Velkomst og valg af ordstyrer og referent.

Torben og Marianne

 1. Valg af stemmetæller.

Afventer

 1. Formandens beretning.

Godkendt.

Jan i kraft af næstformand orienterer om årets gang i Kompedal Lejren, da Rose ikke er 100 % frisk endnu

Se vedhæftet fil

 1. Fremlæggelse af regnskab og budget ved kassereren

Mona fremlagde et godt regnskab og budget for det kommende år.

Se vedhæftet fil.

Uffe kunne tilføje at Dybkær har ændret lidt byggeplanen og den lukket bålhytte, bliver til et halvt anneks i længden, dog uden toilet.

Den skal ligge på langs ved siden af det nuværende anneks.

Tilladelsen trækker dog ud, da der er ca 9 mdr. sagsbehandlingstid i miljøstyrelsen som skov og naturstyrelsen hører under.

Mere om det en anden gang.

I forbindelse med byggeriet fortæller Uffe at han håber at NTS. vil kigge på Anneksets tag og stå for evt. reparation af taget.

 1. Forslag til vedtægtsændringer i § 5 og 6

De varslede vedtægtsændringer blev enstemmiges vedtaget.

 Allan vil skrive de nye ændringer ind i vedtægterne. (skrevet med rødt i forslaget ændres til sort skrift)

Se vedhæftet fil

 1. Fastsættelse af det årlige kontingent

Uændret

 1. Indkommende forslag

Vedtægtsændringerne.

 1. Valg til bestyrelsen, supplanter, revisor og revisorsuppleant

Valg til bestyrelsen: Allan, Uffe, Mona

Valg af suppleanter: Niels, Dorte, Knud, Marianne

Alle genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmer: Rose, Jan, Mona, Tom, Allen, Thomas og Uffe.

Suppleant: Niels, Knud, Dorte og Marianne.

Revisor: Ellen

Revisor supplant: Torben

 1. Evt.


Intet 


Konstitueret bestyrelsesmøde:

Umiddelbart efter generalforsamlingen.


 1. Uddeling af bestyrelsesposter:

Valg af Formand:

Rose har valgt at gå af da hun ikke er frisk.

Thomas bliver valgt til Formand.

Valg af Næstformand:

Jan bliver valgt til næstformand.

Thomas understreger dog at han er formand i tæt samarbejde med Jan som næstformand.

Valg af Kassere:

Mona genvælges

Valg af sekretær:

Allan


 1. Næste bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 9. nov. Kl 19.00