Spring til indhold

Bestyrelse

Bestyrelse

Formand

Allan Pedersen

Udvendig vedligehold

Næstformand

Jan Lemming

Teknisk ansvarlig

Kasserer

Mona Døssing

Booking

Medlem

Thomas Burri Thomsen

IT- og netværksansvarlig.

 

Medlem

Tom Andersen

Vedligehold

Medlem

Rose Henriksen

Indvendig vedligehold

Medlem

Kewin Hvidt Larsen

Suppleant

Niels Månsson

Suppleant

Sten Langdahl

suppleant

Marianne Lemming

Opsyn, pedel & rengøring

Suppleant

Dorte Jessen​

Suppleant

Knud Jørgensen

Kompedal Plantage er blevet peget på som et forslag til en mulig kommende naturnationalpark.

 

Læs mere her:

https://naturstyrelsen.dk/vildere-natur/naturnationalparker/naturnationalpark-kompedal